Algemene voorwaarden

Voorwaarden:

Betaling dient vooraf te geschieden.

indien u op een afgesproken datum verhinderd bent dient u dit voor 20.00 uur de dag tevoren door te geven, anders wordt de wandeling in rekening gebracht.

Uw hond moet volledig ingeënt , ontvlooid en ontwormt zijn.

U dient WA verzekerd te zijn. Vraag uw verzekeringsagent of uw hond meeverzekerd is. U blijft namelijk te allen tijde zelf aansprakelijk voor uw hond.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die de hond oploopt of aanricht, maar wij zullen alles doen om dit te voorkomen.

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde diergeneeskundige hulp in te roepen op kosten van de eigenaar. Er wordt altijd eerst contact opgenomen met de eigenaar. In overleg zullen wij uw hond naar uw eigen dierenarts brengen. Wanneer dit echter niet lukt zullen wij uitwijken naar onze eigen dierenarts. De kosten zijn voor rekening van de eigenaar.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het weglopen van uw hond(en). Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat een hond zijn eigen weg kiest, dan zal alles in het werk gesteld worden om de hond(en) terug te vinden.

De hond moet ouder zijn dan 7 maanden en de basis commando’s kennen (hier, zit blijf e.d.).

Loopse teven kunnen niet met een uitlaat beurt mee. Hiervoor zullen we een andere oplossing zoeken.

De eigenaar van de hond geeft middels een sleutelcontract toestemming om het huis binnen te gaan of zorgt dat wij binnen gelaten worden door derden.

Volg ons op Facebook

Recente reacties